ATELIÉR - FOTENIE RODINY A DETÍ

ATELIÉROVÝ FOTOSET MINI
Fotenie v ateliéri v trvaní 30 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia. Nafotenie jednej – dvoch tém. V cene je tlač 8 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 60 €

ATELIÉROVÝ FOTOSET STREDNÝ
Fotenie v ateliéri v trvaní 60 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia. Nafotenie dvoch tém. V cene je tlač 16 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 90 €

ATELIÉROVÝ FOTOSET VEĽKÝ

Fotenie v ateliéri v trvaní 90 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia. Nafotenie troch - štyroch tém. V cene je tlač 24 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 140 €

EXTERIÉR - FOTENIE RODINY A DETÍ

EXTERIÉROVÝ FOTOSET MALÝ
Fotenie v exteriéri v trvaní 60 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia. V cene je tlač 16 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 110 €

EXTERIÉROVÝ FOTOSET VEĽKÝ
Fotenie v exteriéri v trvaní 90 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia . V cene je tlač 24 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a CD s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 160 €

FOTOSET EXCLUSIVE
Tématické fotenie v ateliéri kombinované s fotením v exteriéri v trvaní približne 120 minút s použitím vhodných rekvizít. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi. V cene je tlač 30 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 210 €

SVADBY - SVADOBNÁ FOTOGRAFIA

SVADOBNÝ FOTOSET MINI
Portrétne fotenie v exteriéri, pripadne v interiéri v trvaní 60- 90 minút, portrétna fotografia, spoločné fotografie, detaily. V cene je tlač 20 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 150 €

SVADOBNÝ FOTOSET STREDNÝ
Fotenie v trvaní 2-3 hodín ,obsahujúci kompletný fotoset MINI fotoset a navyše fotenie obradu, gratulácií a spoločných fotografií pred kostolom/MÚ. V cene je tlač 50 vyretušovaných a upravených fotografií (30 ks v rozmere 13x18 a 20 v rozmere 10x15 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 300 €

SVADOBNÝ FOTOSET VEĽKÝ
Fotenie v trvaní 10-12 hodín, obsahuje všetky časti malého a stredného fotosetu plus navyše fotenie ďalších častí svadobného dňa. Fotenie odchodu z miesta sobáša, príchodu na miesto oslavy, rozbíjanie taniera pri uvítaní na mieste oslavy, prípitok a prvý tanec a zábava. Odčepčovanie pred polnocou a fotografie paru po prezlečení. V cene je tlač 100 vyretušovaných a upravených fotografií (40 ks v rozmere 13x18 a 60 v rozmere 10x15 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií a ich zmenšeniny pre webové účely.
CENA: 400 €

PORTRÉTNA FOTOGRAFIA, GLAMOUR, BOOK, AKTY

GLAMOUR FOTOSET MALÝ
Ateliérové fotenie v trvaní približne 90 minút. Styling a profesionálna retuš – retuš vrások, úprava pleti a pokožky celého tela. V cene je tlač 10 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 20x30 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 160 €

GLAMOUR FOTOSET VEĽKÝ
Ateliérové alebo exteriérové fotenie v trvaní približne 120 minút. Styling a profesionálna retuš – retuš vrások, úprava pleti a pokožky celého tela. V cene je tlač 20 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 20x30 a USB s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.
CENA: 210 €

GLAMOUR ALLINCLUSIVE
Exkluzívne fotenie v trvaní jednej hodiny v luxusnom hotelovom apartmáne. Foteniu predchádza kompletná vizáž a úprava vlasov. V cene je 10 výsledných profesionálne zretušovaných fotografií vytlačených na kriedovom papieri v rozmere 20x30, založených v bookovom obale.
CENA: 400 €